Rentgenová technika

Standardizovaná řešení SCIOX Cabinet

Image
SCIOX Cabinets – sériová výroba standardizovaných rentgenů nejen pro průmysl. Dále je možné tato zařízení rozšířit o další funkce dle Vašich potřeb, příkladem jsou automatizované algoritmy pro vyhodnocování pořizovaných snímků.

Tato zařízení jsou vhodná pro práci s operátorem, zejména pro kontrolní a analytické účely, lze nimi také měřit přímo v obraze a ke změně pozic slouží poziční systém integrovaný přímo v zařízení.
Pomocí pozičního systému lze pořizovat i data pro následnou CT rekonstrukci za účelem získání 3D modelu kontrolovaného vzorku produktu.

Splňují podmínky pro Drobný zdroj, dle vyhl. č. 422/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Žádné speciální požadavky na obsluhu ani prostor.

Zakázková řešení SCIOX Custom

Jedná se o zařízení sestavená na míru dle Vašich požadavků, jsme schopni Vám udělat zařízení na klíč. Tato zařízení se vyznačují automatickým provozem 24/7 bez nutnosti obsluhy stroje a je možné je integrovat přímo do Vaší stávající výrobní linky.

Tato zařízení jsme schopni navrhnout s robotickými rameny nebo s vlastními manipulátory pro zaručení 100% automatického chodu po dobu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Zakázková řešení SCIOX Custom

Zakázkové rentgenování je vhodná služba pro flexibilní řešení inspekce či selekce pomocí rentgenových přístrojů. Služba je vhodná jak pro společnosti vyrábějící prototypovou výrobu malých sérií, tak ji mohou využít společnosti, které vyrábí velké série.

Prokazování kvality je častý požadavek zákazníků. Díky naší službě archivace dat můžete zákazníkům i zpětně prokázat kvalitu konkrétního vyrobeného kusu. Snímky jsou jedinečně označeny výrobním číslem dílu (načteného pomocí QR nebo čárového kódu), takže se dají dohledat i několik let po nasnímání. Servery jsou zálohované, o data nikdy nepřijdete a kvalitu prokážete i při případných reklamacích.

Pro kontroly velkých sérií můžeme flexibilně dopravit inspekční rentgenový přístroj kamkoliv po ČR (po dohodě i do zahraničí) a společně s proškolenou obsluhou zajišťovat rentgenovou kontrolu a selekci i přímo ve společnosti. Menší série či jednorázové kontroly realizujeme zpravidla v naší laboratoři v Brně a Prosetíně.

Výhody rentgenových kontrol

U nás nebo u Vás
Zašlete nám Vaše produkty pro 100% kontrolu kvality a nebo si pronajměte vlastní zařízení na sjednanou dobu v průběhu které zkontroluje Vaše produkty Váš nebo náš operátor. Jsme dále schopni zabezpečit pracovní sílu pro tento účel.

Identifikace a archivace

Díky čtečkám kódů (RFID, NFC, čárový, QR, DataMatrix a další) je systém schopen produkty jednoznačně identifikovat dle jejich výrobního čísla a přiřazovat k nim pořízené snímky z kontroly včetně vyhodnocení vad. Lze tak i při případných reklamacích zákazníka jednoznačně prokázat jakost produktů.

Inteligentní kontrola

Automatické ukládání, rozpoznávání produktů, inspekce i samotná selekce a archivace RTG snímků dělá ze SCIOX RoboX inteligentní systém kontroly pro výrobní společnosti z oblasti elektroniky, slévárenství, svařování nebo automotive. Inteligence ve výrobě napomáhá eliminaci lidského faktoru a přiblíží výrobu k plně digitalizované továrně v duchu Průmyslu 4.0.

Využití RTG inspekce

Automotive
Letectví
Věda, výzkum, laboratoře, zdravotnictví
Elektronika
Měření
Security
Potravinářství
Svařování, slévárenství

IoT a koncept Industry 4.0

Zařízení obsahují náš vlastní software a po připojení na internet jsme schopni je spravovat na dálku.
Robotizovaná kontrola pomocí rentgenu je pro podnik výrazný krok směrem k automatizaci výrobního procesu a tím přiblížení k principům Průmyslu 4.0. Díky využití čteček kódů produktu je možné archivovat veškeré snímky konkrétních produktů – jedinečná zpětná identifikace a prokázání kvality. Rentgenové systémy umožňují také napojení na podnikové informační systémy či cloudová řešení, díky čemuž lze pořízená data archivovat v rámci celého podniku a využít je při zlepšování výrobních procesů.
Návrh
 robotického kontrolního systému je vždy realizován v úzké spolupráci s výrobním podnikem. Podle portfolia vyráběných produktů a vadám, které je potřeba detekovat, je navržen koncept robotického rentgenového pracoviště, aby se co nejlépe zapojil do podmínek společnosti.
Splňují podmínky pro Drobný zdroj, dle vyhl. č. 422/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Žádné speciální požadavky na obsluhu ani prostor.

Výhody řešení MIFRE ENERY

Mobilní systém, projde dveřmi, snadná instalace
Provoz na akumulátory
Lze upravit konfiguraci
Umožňuje 3D  CT